อนุทิน 36895 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

ทุกอย่างก้าวในชีวิตนี้คือ "ธรรมะ"

ทำดีก็ธรรม ทำไม่ดีก็ธรรม

ทำก็ธรรม ไม่ทำก็ธรรม...

เขียน 27 Apr 2009 @ 23:41 ()


ความเห็น (0)