อนุทิน 36870 - เตวิชโช

  ติดต่อ

การสมานฉันท์ปรองดองที่ดีที่สุดคือการยึดหลักกฏหมาย

คุณธรรมจริยธรรม ใครถูก-ใครผิดว่าไปอย่างโปร่งใสตรวจ

สอบได้นี่คือแนวทางที่ถูกต้อง ถูกตรง ถูกทาง..อย่าเขวเป็นอันขาด

ธรรมรักษา

  เขียน:  

ความเห็น (0)