อนุทิน 36870 - บุณยกร

บุณยกร

การสมานฉันท์ปรองดองที่ดีที่สุดคือการยึดหลักกฏหมาย

คุณธรรมจริยธรรม ใครถูก-ใครผิดว่าไปอย่างโปร่งใสตรวจ

สอบได้นี่คือแนวทางที่ถูกต้อง ถูกตรง ถูกทาง..อย่าเขวเป็นอันขาด

ธรรมรักษา

เขียน 27 Apr 2009 @ 08:55 ()


ความเห็น (0)