อนุทิน 36864 - บุณยกร

บุณยกร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ผู้มีศรัทธาย่อมเลื่อมใสโดยฐานะ ๓ ประการคือ

๑.เป็นผู้ใคร่ที่จะเห็นท่านผู้มีศีล

๒.เป็นผู้ใคร่ที่จะฟังสัทธรรม(ธรรมที่ถูกต้องดีแท้)

๓.มีใจไม่ตระหนี่ อันเป็นความมัวหมอง และมีการให้ปันอันสละแล้ว

ยินดีในการสละ ยินดีในทาน ยินดีในการแจกจ่ายทาน

(พระไตรปิำฎก ภาษาไทย ฉบับหลวง เล่มที่ ๑๙ ,๒๐

"สีลสัมปทาสูตรที่ ๑ ข้อที่ ๑๓๑

"ฐานะสูตร" ข้อที่ ๔๘๑

ธรรมรักษา

 

เขียน 27 Apr 2009 @ 05:11 ()


ความเห็น (0)