อนุทิน #36861

เพิ่งเสร็จจากการไปอบรมสัมมนา  เรื่อง การส่งเสริมกิจกรรมการอ่านหนังสือพิมพ์ในโรงเรียน ซึ่งจัดโดยสถาบันอิศรา ร่วมกับสภาหนังสือพิมพ์ แห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต  1 ได้เทคนิคดีๆที่จะมาส่งเสริมเด็กให้รักการอ่าน และได้ตระหนักถึงการสื่อสารที่มีบทบาททีสำคัญในยุคปัจจุบัน

เขียน:

ความเห็น (0)