อนุทิน 36861 - ครูเอ

ครูเอ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เพิ่งเสร็จจากการไปอบรมสัมมนา  เรื่อง การส่งเสริมกิจกรรมการอ่านหนังสือพิมพ์ในโรงเรียน ซึ่งจัดโดยสถาบันอิศรา ร่วมกับสภาหนังสือพิมพ์ แห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต  1 ได้เทคนิคดีๆที่จะมาส่งเสริมเด็กให้รักการอ่าน และได้ตระหนักถึงการสื่อสารที่มีบทบาททีสำคัญในยุคปัจจุบัน

เขียน 26 Apr 2009 @ 23:12 ()


ความเห็น (0)