อนุทิน 36839 - ปภังกร

ปภังกร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ไม่ให้ตนเองก่อน ไม่ปฏิบัติก่อนแล้วจะนำอะไรไปให้เขา

ต้องเริ่มปฏิบัติที่ตนเอง ปฏิบัติแล้ว ทดลองแล้ว ล้มลุกคลุกคลานเขา เผื่อแผ่ เจือจาน ความเจ็บปวด ทุกข์ ทรมาน ให้เขารู้ เพื่อเขาจะได้ไม่ทุกข์อย่างเรา

เผื่อแผ่ความสำเร็จ และทุก ๆ ย่างก้าวแห่งความสำเร็จ

ทุก ๆ ย่างก้าวที่ล้มเหลว แม้นจะมีมากกว่าพันก้าว แสนก้าว ก็มีคุณค่ากว่าก้าวที่สำเร็จเพียงก้าวเดียว

ก้าวที่ผ่านมาร้อยก้าว พันเก้าแล้วยังไม่สำเร็จนั้น มีคุณค่า มีพลัง ถึงแม้นว่าวันนี้ยังก้าวอยู่ ก็ขอให้เก็บทุก ๆ ย่างก้าวให้เป็นพลังแก่จิตใจ...

เขียน 26 Apr 2009 @ 12:59 ()


ความเห็น (0)