อนุทิน 36827 - ชนิศา

ชนิศา

2. แผนการจักการเรียนรู้  เซลล์และส่วนประกอบของเซลล์  ครูสายบัว 

http://school.obec.go.th/csw_sbvrp/page5.htm

บท5.htmรียนสำเร็จรูป  เซลล์ และทฤษฎีเซลล์

1.http://kroo.ipst.ac.th/teacher/result/file_link/

12226233031.doc

2.  แผนการจัดการเรียนรู้  ระบบลำเลียงในพืช

www.dek-zin.th.gs/web-d/eva/w1.html - 9k

3.  เซลล์และการดำรงชีวิตของพืช

- เซลล์และส่วนประกอบ

-การลำเลียงของสาร ผ่านเซลล์

-การสร้างอาหารของพืช

-ระบบลำเลียงในพืช

-การสืบพันธุ์ ขยายพันธุ์   เทคโนโยชีวภาพในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

-การตอบสอนองต่อสิ่งเร้าของพืช 

-การวัดผล

-บรรณานุกรม

http://store.tkc.go.th/multimedia/webproducer/p01/

html/cell2/menu4.htm

4.   บทเรียนสำเร็จรูป  อ. รัตนา ชุปวา  การลำเลียงในพืช

http://www.kr.ac.th/wai/show.php?id=138

เขียน 26 Apr 2009 @ 09:06 () แก้ไข 30 Apr 2009 @ 22:03, ()


ความเห็น (0)