อนุทิน 36824 - ชนิศา

ชนิศา

000. ประวัติกล้องจุลทรรศน์

 http://www.banbung.ac.th/10/stdjob/sci01/PO/JO.html

00. http://www.banbung.ac.th/10/stdjob/sci01/PO/GOP1.HTML

  กล้องจุลทรรศน์ประวัติ ประเภท  วิธีใช้ การวัดขนาด

 

0.  http://student.nu.ac.th/u46410924/lesson%201.htm

ของ  อ.ผุสดี พรหมประสิทธิ์  ม. นเรศวร

 

1.  http://ccsmail.sut.ac.th/e-ru/teacher/file/file1870.doc

          ประวัติ ส่วนประกอบ และวิธีใช้กล้องจุลทรรศน์

2. http://www.narinukul.ac.th/kasorn/lern2.htm

            ใบความรู้เรื่องกล้องฯ

3.   http://kroo.ipst.ac.th/teacher/result/result.php?  mem=read&nid=1547

งานวิจัย  ศึกษาการพัฒนา  การใช้กล้องฯ

เขียน 26 Apr 2009 @ 08:17 () แก้ไข 29 Apr 2009 @ 19:48, ()


ความเห็น (0)