อนุทิน #36822

ตั้งใจใช้ชีวิต น้อมรับผลที่เกิดแต่เหตุ

การสอบ เป็นการประมวลผล

ประหนึ่งมีกระบวนการจัดการบางอย่าง

เพียงแค่ รู้สึก แต่อธิบายไม่ได้

เขียน:

ความเห็น (0)