อนุทิน 36793 - Ka-Poom

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

Engaged Buddhism l ภาวนาด้วยใจที่สงบ

ไม่มีอะไรที่จะยิ่งใหญ่และมีค่ามากเท่ากับความสุขและความสงบในใจอีกแล้ว... ความโกรธ ความมีมานะถือตัว ความยึดอยู่ในอารมณ์ต่างๆ นานาไม่ได้มีค่าอะไรเลย โปรดปล่อยและวางลง มาสานศานติให้มีปรากฏในใจเราเถิด

ฐานะ เกียรติยศ ชื่อเสียง ความยิ่งใหญ่ทางสังคมไม่ได้นำมาซึ่งความสุขที่แท้เลย ขอแค่ได้มีความสุข สุขเล็กๆ ในใจก็ยิ่งใหญ่แล้วสำหรับชีวิตนี้

เขียน 25 Apr 2009 @ 15:00 ()


ความเห็น (0)