อนุทิน 36770 - มะปรางเปรี้ยว

ความคิดปิ้งแว้บ จากการอบรมให้กรมสุขภาพจิต

อยากเขียนบันทึกที่แนะนำเกี่ยวกับเลือกใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องการให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยอยู่บนพื้นฐานของหลัก Usability ในเชิงประยุกต์สำหรับผู้ที่เป็นผู้ใช้หรือผู้ที่จะต้องเป็นตัวแทนขององค์กรในการเลือกเครื่องมือ

รู้ไว้เพื่อเลือกใช้เครื่องมือให้ถูก ให้เหมาะสมกับกิจกรรมที่อยากจะใช้เทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือ

แต่สิ่งที่สำคัญคือ "คน=ผู้ใช้งาน" ที่จะทำให้เกิดความสำเร็จ

เขียน 24 Apr 2009 @ 22:03 ()


ความเห็น (0)