อนุทิน 36763 - หมอน้อย

หมอน้อย

      วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพงานมวลชนสัมพันธ์ตำรวจพลร่มรุ่นที่ 1 ณ.โรงเรียนเสริมสร้างสันติสุข (ศปก.ส่วนหน้า ยะลา)ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 120 นาย เรื่มอบรมแต่ 21-24 เม.ย. 2552 วิชาสุดท้ายคือ การวิเคราะห์ข้อมูลหมู่บ้านที่สำรวจมาเมื่อวาน คือ บ้านนาทับ หมู่ 1 ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา และให้ตำรวจเขียนโครงการ คนละ 1 โครงการ ผู้เขียนเขียนเรื่อง สมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรม หลังจากนั้นมีการทดสอบวิชาที่ได้รับการอบรมมา จำนวน 50 ข้อด้วยกัน และก่อนเที่ยงมีการรับประกาศนียบัตร ผู้ทำหน้าที่มอบคือ พล.ต.ต.สุรพงศ์ เขมะสิงคิ ผบก.ตชด.ภาค 4

เขียน 24 Apr 2009 @ 20:39 ()


ความเห็น (0)