อนุทิน 36758 - เตวิชโช

  ติดต่อ

เราเสียเวลากับการแก้เกมมากมายมหาศาล

งานการเมืองคืองานที่มีสาระคุณค่าประโยชน์

ตามสัจจะที่มวลมนุษยชาติจะพึงมีพึงได้..แต่ด้วยความหลงผิด

ทำใหุ้ผู้้ทำงานการเมือง ทำเป็นของเล่น ทำเป็นเกมการเมือง

ต่อรองเพื่อผลประโยชน์เฉพาะตน เฉพาะกลุ่ม..จนประชาชน

พลอยเบื่อหน่ายกับการเมืองเหมือนที่เป็นอยู่..

เมื่อไหร่จึงจะหลุดพ้นจากกลเกมเหล่านี้ไปได้..

เป็นโจทย์ที่ท้าทายต่อการพิสูจน์ของคณะผู้บริหารชาติบ้านเมือง..


 

  เขียน:  

ความเห็น (0)