อนุทิน 36756 - สี่ซี่

สี่ซี่

คนเริ่มเดินทาง เวลาจึงหมุนเดินไป

เวลาไม่เคยหยุดหมุน เพราะคนไม่เคยหยุดเดิน

เมื่อไม่เคยจะหยุด จึงยังต้องรับรู้ความรู้สึกต่างๆ มากมาย

จงเดินและพร้อมรับกับทุกๆ สิ่งเถิด

อย่าร้องขอให้เวลาหยุดหมุน เพราะหากเมื่อใดที่เวลาหยุดหมุน

นั่นคือเจ้าหมดเวลาเดินเช่นกัน

เขียน 24 Apr 2009 @ 17:59 () แก้ไข 24 Apr 2009 @ 18:00, ()


ความเห็น (0)