อนุทิน 36752 - Sasinand

Sasinand

Dr.Otto Warburg German physiologist, medical doctor and Nobel laureate ที่ได้รับรางวัลโนเบล Physiology or Medicine (1931)เมื่อปี 1931ได้พบว่า เซลล์มะเร็ง ชอบอยู่ในสภาวะที่เป็นกรด และไม่ชอบออกซิเจน
และในทางเคมีนั้น สารละลายที่มีฤทธิ์เป็นด่างอ่อนๆ สามารถดึงออกซิเยน ไว้กับตัว ได้มากกว่า สารละลายที่มีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆ ถีง 100 เท่า
ค่าความเป็นด่าง ของน้ำ pH 7.6-8.5 น่าจะช่วยสร้างสภาวะสมดุลย์ ให้แก่ร่างกายได้ คือ ให้อยู่ในค่าประมาณ pH 7.4
แต่ก็ไม่ได้ซีเรียสมากหรอก จะมีการดื่มน้ำที่มีโมเลกุลหกเหลี่ยม (Hexagonal Water)บ้าง ไม่ได้ดื่มบ้าง ส่วนใหญ่ ดื่มน้ำสะอาดธรรมดา แต่จะไม่ต่ำกว่า 9 แก้ว/วัน

Warburg also wrote about oxygen's relationship to the pH of cancer cells  internal environment. Since fermentation was a major metabolic pathway of cancer cells, Warburg reported that cancer cells maintain a lower pH, as low as 6.0, due to lactic acid production and elevated CO2. He firmly believed that there was a direct relationship between pH and oxygen. Higher pH means higher concentration of oxygen molecules while lower pH means lower concentrations of oxygen

เขียน 24 Apr 2009 @ 14:15 () แก้ไข 24 Apr 2009 @ 14:24, ()


ความเห็น (0)