อนุทิน 36689 - มะปรางเปรี้ยว

อบรม Digital KM ช่วงเช้าไปแล้ว บอกเล่าเนื้อหาเกี่ยวกับ Usability Engineer และ Human-Computer Interaction (HCI)

เน้นเรื่องหลักๆ สำคัญๆ เกี่ยวกับหัวใจของ HCI ไปเต็มที่ค่ะ

เขียน 23 Apr 2009 @ 13:12 ()


ความเห็น (0)