อนุทิน 36685 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

การให้ที่บริสุทธิ์ คือ การให้ที่ไม่หวังสิ่งตอบแทน

การให้ที่ประเสริฐ คือ การให้ที่ไร้ซึ่งการเบียดเบียนตนเองและผู้อื่น...

เขียน 23 Apr 2009 @ 11:47 ()


ความเห็น (0)