อนุทิน #36685

การให้ที่บริสุทธิ์ คือ การให้ที่ไม่หวังสิ่งตอบแทน

การให้ที่ประเสริฐ คือ การให้ที่ไร้ซึ่งการเบียดเบียนตนเองและผู้อื่น...

เขียน:

ความเห็น (0)