อนุทิน 36685 - ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

  ติดต่อ

การให้ที่บริสุทธิ์ คือ การให้ที่ไม่หวังสิ่งตอบแทน

การให้ที่ประเสริฐ คือ การให้ที่ไร้ซึ่งการเบียดเบียนตนเองและผู้อื่น...

  เขียน:  

ความเห็น (0)