อนุทิน 36684 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

ตราบใดที่ดวงอาทิตย์แบ่งปันแสงสว่างให้กับโลกใบนี้

ตัวจักรอันเป็นฟันเฟืองทั้งหลาย Gotoknow แห่งนี้ ก็ยังทำหน้าที่ "แบ่งปัน" ความรู้ ประสบการณ์เพื่อเจือจาน "ความเหลื่อมล้ำ..."

เขียน 23 Apr 2009 @ 11:47 ()


ความเห็น (0)