อนุทิน 36676 - Ka-Poom

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

Engaged Buddhism l รับอรุณ; ความมีวินัย

โดยนิสัยแล้ว เราเองค่อนข้างเป็นคนไม่มีวินัย ชอบทำอะไรตามอำเภอใจ ... พิจารณาตนเองอยู่บ่อยๆ ว่าหากไม่มีวินัยในตนเองนี้แย่เลย การงานที่ดำรงอยู่จะหาแล้วเสร็จไม่ ... เช้านี้ได้ทบทวน และทบทวนอยู่บ่อยๆ ทุกขณะจิต ==> เช้ามืดตื่นมาฝึกโยคะ หากไม่ฝึกตัวแข็งและกายป่วย... นี่เป็นหนึ่งวินัยที่ต้องเพียรทำเพราะเป็นความรับผิดชอบต่อร่างกายนี้ที่ต้องดูแลและเยียวยา

"ดูกรสารีบุตร การแผ่ขยายพระธรรมคำสั่งสอนอย่างเดียวนั้นหาเพียงพอไม่ จำเป็นต้องมีการปฏิบัติตามสิ่งที่อยู่ในพระธรรมคำสั่งสอนและที่สำคัญยิ่งก็คือ การพิจารณาในเรื่องพระวินัย ปราศจากพระวินัยแล้ว ธรรมก็ไม่อาจดำรงอยู่ได้นาน ปราศจากพระวินัย ธรรมที่แท้ย่อมสูญสิ้นไปอย่างรวดเร็ว" - "รำข้าวกำมือหนึ่ง" ; Old Path White Clouds : Walking in the Footsteps of the Buddha

เขียน 23 Apr 2009 @ 06:30 () แก้ไข 23 Apr 2009 @ 06:31, ()


ความเห็น (0)