อนุทิน 36671 - Ka-Poom

Ka-Poom

เสร็จไปหนึ่ง paper สำหรับการส่งตีพิมพ์...

ตั้งใจและจดจ่อ...ขณะทำสังเกตลมหายใจเข้าและออก ไปพร้อมกันทำให้เกิดผ่อนคลายได้...

เขียน 22 Apr 2009 @ 22:46 ()


ความเห็น (0)