อนุทิน 36669 - เตวิชโช

  ติดต่อ

นิวรณ์ ๕(ธรรมอัำนกั้นจิตไม่ให้บรรลุความดี)

๑.กามฉันทะ (ความพอใจในกาม) เปรียบเหมือนคนเป็นหนี้

๒.พยาบาท (ปองร้ายผู้อื่น)  เปรียบเหมือนคนเป็นโรค

๓.ถีนมิทธะ (จิตหดหู่ และเซื่องซึม) เปรียบเหมือนคนติดเรือนจำ

๔.อุทธัจจะ กุกกุจจะ (ความฟุ้งซ่าน และรำคาญ) เปรียบเหมือนคนเป็นทาส

๕.วิจิกิจฉา (ความลังเลสงสัย) เปรียบเหมือนทางไกลกันดาร

(พระไตรปิฎก เล่ม ๙ ข้อ ๓๓๘)

พบกันในงานปฏิบัติธรรมประจำปีงานสุดท้ายของปี ๕๒ ได้ตามบันทึก

ที่รายงานไว้ คลิกอ่านที่นี่


 

  เขียน:  

ความเห็น (0)