อนุทิน 36669 - บุณยกร

บุณยกร

นิวรณ์ ๕(ธรรมอัำนกั้นจิตไม่ให้บรรลุความดี)

๑.กามฉันทะ (ความพอใจในกาม) เปรียบเหมือนคนเป็นหนี้

๒.พยาบาท (ปองร้ายผู้อื่น)  เปรียบเหมือนคนเป็นโรค

๓.ถีนมิทธะ (จิตหดหู่ และเซื่องซึม) เปรียบเหมือนคนติดเรือนจำ

๔.อุทธัจจะ กุกกุจจะ (ความฟุ้งซ่าน และรำคาญ) เปรียบเหมือนคนเป็นทาส

๕.วิจิกิจฉา (ความลังเลสงสัย) เปรียบเหมือนทางไกลกันดาร

(พระไตรปิฎก เล่ม ๙ ข้อ ๓๓๘)

พบกันในงานปฏิบัติธรรมประจำปีงานสุดท้ายของปี ๕๒ ได้ตามบันทึก

ที่รายงานไว้ คลิกอ่านที่นี่


 

เขียน 22 Apr 2009 @ 19:18 ()


ความเห็น (0)