อนุทิน 36656 - อนุชิต

ผู้ใหญ่ที่น่าเคารพกราบไหว้ คือ ท่านเป็นผู้รู้จักเหตุ รู้จักผล รู้จักตน รู้จักประมาณ รู้จักกาลเวลา รู้จักชุมชน รู้จักบุคคล

เขียน 22 Apr 2009 @ 12:35 ()


ความเห็น (0)