อนุทิน 36643 - มะปรางเปรี้ยว

  • จัดการเนื้อหาที่ อ.ธวัชชัย ส่งมาเพื่อทำ presentation เรียบร้อย และส่งให้ อ.ตรวจสอบแล้ว
  • ยังอ่านหนังสือ OM ไม่เสร็จเลย 
  • จัดการเก็บของเตรียมเข้าเมืองหลวงเรียบร้อยแล้ว
เขียน 21 Apr 2009 @ 23:22 ()


ความเห็น (0)