อนุทิน 36637 - ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

  ติดต่อ

ทำลาย “วรรณะทางความรู้ (Knowledge Complexion)” แล้วสร้าง “อิสระทางความรู้ (Knowledge liberation)”

ให้คนแต่ละคนตระหนักรู้ถึง “อิสระทางความรู้” ของตน
ภูมิใจในสิ่งที่ตนรู้ ภูมิใจในความรู้ที่ตนมี ภูมิใจในความแตกต่างที่เราไม่คิดว่า “แตกแยก...”

  เขียน:  

ความเห็น (0)