อนุทิน 36637 - ปภังกร Happinesss

ทำลาย “วรรณะทางความรู้ (Knowledge Complexion)” แล้วสร้าง “อิสระทางความรู้ (Knowledge liberation)”

ให้คนแต่ละคนตระหนักรู้ถึง “อิสระทางความรู้” ของตน
ภูมิใจในสิ่งที่ตนรู้ ภูมิใจในความรู้ที่ตนมี ภูมิใจในความแตกต่างที่เราไม่คิดว่า “แตกแยก...”

เขียน 21 Apr 2009 @ 20:20 ()


ความเห็น (0)