อนุทิน 36633 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

ความรู้ที่มากก็มากเกิน ความรู้ที่น้อยก็น้อยเกิน
ความรู้ที่มาก คือ ความรู้ที่ถ่ายทอดออกมาเพื่อหาประโยชน์ หารายได้เข้าสู่ตน อันนี้มีมากและมากเกิน
ความรู้ที่น้อย คือ ความรู้ที่ให้ด้วยหัวใจที่เสียสละ ให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจ เป็นความรู้ที่ไร้พิษ ขาดภัย อันนี้มีน้อยและน้อยเกิน

เขียน 21 Apr 2009 @ 20:18 ()


ความเห็น (0)