อนุทิน 36618 - บุญส่ง

บุญส่ง

การพิจารณาการเลือกใช้คอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกับงาน

·       ใช้กับ(เพื่อ)งานอะไร

·       ใครเป็นผู้ใช้

·       งานที่ต้องการนำไปใช้

·       งบประมาณ

·       แนวโน้มที่จะนำไปใช้ในอนาคต

·       การเพิ่มเติมระบบ(Up Grade)

·       การรับประกันและการบริการหลังการขาย

 

เขียน 21 Apr 2009 @ 15:22 ()


ความเห็น (0)