อนุทิน 36600 - Ka-Poom

Ka-Poom

วรรคหนึ่งทางความคิด l เรียนรู้เรื่อง "คน"

การทำความเข้าใจในบุคคล เราต้องมองมาที่บุคคล หากเรามองมาที่เรื่องราว...เราจะเห็นแต่เรื่องราว และเราจะไม่เห็นบุคคล

ความวุ่นวายในชุมชน สังคม และโลก นั้นเพราะเราต่างเพ่งมองไปที่เรื่องราว มากกว่าบุคคล ... การที่บุคคลหนึ่งทำเรื่องที่มากมายได้จนก่อเกิดเป็นความวุ่นวายได้นั้น ลึกๆ แล้วเขาต้องการอะไร...จริงๆ แล้วหากได้พิจารณาดู เขาคือ บุคคลที่น่าสงสารที่สุด นั่นเป็นเพราะหาทางออกแห่งความทุกข์ของตนเองไม่ได้จึงได้ ทำเรื่องต่างๆ อันก่อเกิดเป็นความเบียดเบียนให้ใครต่อใครได้อย่างมากมาย...

เขียน 21 Apr 2009 @ 08:48 () แก้ไข 21 Apr 2009 @ 19:26, ()


ความเห็น (0)