อนุทิน 36592 - กวิน

กวิน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ประเทศไทยปฏิรูประบบการศึกษาพร้อมๆ ญี่ปุ่น (สมัย ร.5) แต่ก็พัฒนาไปไม่เท่าเทียมกับประเทศญี่ปุ่น หากมองในแง่ดีก็คือ ถึงเด็กไทยโดยเฉลี่ยจะ ฉลาดน้อย  ผลิตรถยนต์ คอมพิวเตอร์ ซีดีโป๊ ฯลฯ ส่งออกนอกเองไม่ได้ แต่ทว่า ปัญหาการทำ อัตวินิบาตกรรม หรือปัญหาการ ฆาตกรรมหมู่ ในสถานศึกษา ก็มีร้อยละเฉลี่ยน้อยกว่าประเทศที่ เจริญทางด้านวัตถุ อย่างเช่นในประเทศญี่ปุ่น หรือสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นผู้นำทางด้านโลก Digital แต่ทั้ง ประเทศญี่ปุ่น หรือสหรัฐอเมริกาเอง ก็กำลังประสบกับสภาพปัญหา Moral Divide เพราะเจ้า Digital นั้นเป็นเสมือนดาบสองคมที่ทำให้สังคม วุ่นวาย

เขียน 20 Apr 2009 @ 23:58 ()


ความเห็น (0)