อนุทิน 36582 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

วันนี้มีจัดสอน การนำเสนอผลงานทางวิชาการแบบมืออาชีพโดยใช้โปรแกรม Movie Maker

โดยมีวัตถุประสงค์ให้คณะกรรมการพัฒนางานวิจัยและผู้สนใจได้พัฒนาการนำเสนอผลงานแบบมืออาชีพ

วิทยากรที่สอนในวันนี้ คือ นางสาวกัญญา วังศรี พยาบาลชำนาญการระดับ 8 แผนกการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

ผู้เข้าร่วมประชุมมี 15 คน

ผล ทุกคนพอใจมาก

ให้การบ้าน ทุกคนไปสร้างหนังมาคนละเรื่อง

นัดอีกครั้ง มาทบทวนการเรียน วันที่ 29 พฤษภาคม 2552

เขียน 20 Apr 2009 @ 20:28 ()


ความเห็น (0)