อนุทิน 36577 - นายสรวิศ วิศ จันพุ่ม

เพลงชาติไทยเดิม

แผ่นดินสยามนามประเทืองว่าเมืองทอง ไทยเข้าครองตั้งประเทศเขตแดนสง่า
 สืบชาติไทยดึกดำบรรพ์โบราณลงมา ร่วมรักษาเอกราษฎร์ชนชาติไทย
 บางสมัยศัตรูจู่มารบ ไทยสมทบสวนทัพเข้าขับไล่
 ตลุยเลือดหมายมุ่งผดุงไผท สยามสมัยบุราณรอดตลอดมา
 อันดินแดนสยามคือว่าเนื้อของชาติไทย น้ำรินไหลคือว่าเลือดของเชื้อข้า
 เอกราชคือกระดูกที่เราบูชา เราจะสามัคคีร่วมมีใจ
 ยึดอำนาจกุมสิทธิ์อิสระเสรี ใครย่ำยีเราจะไม่ละให้
 เอาเลือดล้างให้สิ้นแผ่นดินไทย สถาปนาสยามให้เชิดชัยชโย

เขียน 20 Apr 2009 @ 16:15 ()


ความเห็น (0)