อนุทิน 36565 - มะปรางเปรี้ยว

  ติดต่อ

จัดการเรื่องขอติดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์งาน GotoKnow Forum ที่ต้องรับผิดชอบกับพี่สี่ ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

ต่อด้วยจัดการเรื่อง contact list ให้อ.จัน และติดต่อวิทยากรเพิ่มเติม

  เขียน:  

ความเห็น (0)