อนุทิน 36565 - มะปรางเปรี้ยว

จัดการเรื่องขอติดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์งาน GotoKnow Forum ที่ต้องรับผิดชอบกับพี่สี่ ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

ต่อด้วยจัดการเรื่อง contact list ให้อ.จัน และติดต่อวิทยากรเพิ่มเติม

เขียน 20 Apr 2009 @ 12:04 ()


ความเห็น (0)