อนุทิน 36535 - หัวใจติดปีก

ไม่เฉพาะในไทย แม้แต่ใน Italy 6ใน 10 ของประชากรใช้internet ไม่เป็น นอกจากนั้น Italy จัดอยู่ในอันดับสองจากท้ายสุดในการจัดอันดับผู้ใช้ internet ในยุโรป Marco Montemagno ให้ความเห็นไว้ว่าปัญหาอยู่ที่ เทคโนโลยีอันจำกัด,วัฒนธรรมและ การศึกษา..

แม้แต่ในยุโรป(ที่ซึ่ง(ถูกเข้าใจว่า)เทคโนโลยีก้าวหน้าไปมากแล้ว) digital divide ก็ยังคงไม่หายไปไหน ช่างเป็นปัญหาที่มีสาเหตุไม่ค่อยจะต่างกันเท่าไหร่เลย ไม่ว่าที่ไหน

ฟังการบรรยายใน การประชุม "51° Global Leaders Summit", Rome 2009. ณ the AIESEC ได้ที่นี่ อีกหนึ่งการรณรงค์เพื่อลด digital divide

internet is people, we are internet. (Marco Montemagno)

 

 

เขียน 19 Apr 2009 @ 21:57 ()


ความเห็น (0)