อนุทิน 36496 - Ka-Poom

  ติดต่อ

วรรคหนึ่งแห่งความคิด l=>...

เหมือนการเดินทางที่ยาวไกล...เจ็ดวันกับการฝังตัวกับงานชิ้นหนึ่ง เรียนรู้ความปรากฏต่างๆ แห่งภายใน ...อันเป็นหน้าที่ของนักภาวนาที่พึงไม่ละทิ้ง ขณะที่ยังมีลมหายใจนี้อยู่

และแล้ว...ความยิ่งใหญ่แห่งการเรียนรู้ผ่านการงาน สู่ความอุดม ก็คือ กำไรที่ได้ปรากฏขณะเลือก...ทางชีวิตในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมานี้ คุ้ม

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)