อนุทิน 36461 - มะปรางเปรี้ยว

  ติดต่อ

จัดการแก้ไข presentation ตามที่อ.จันแนะนำแล้ว และต้องรอข้อมูลจาก อ.ธวัชชัยเพิ่มเติม เพื่อทำมาจัดการให้เป็นรูปแบบเดียวกัน

จากนั้นต้องทวนอีกรอบก่อนส่งอีเมล์

  เขียน:  

ความเห็น (0)