อนุทิน 36461 - มะปรางเปรี้ยว

จัดการแก้ไข presentation ตามที่อ.จันแนะนำแล้ว และต้องรอข้อมูลจาก อ.ธวัชชัยเพิ่มเติม เพื่อทำมาจัดการให้เป็นรูปแบบเดียวกัน

จากนั้นต้องทวนอีกรอบก่อนส่งอีเมล์

เขียน 18 Apr 2009 @ 00:24 ()


ความเห็น (0)