อนุทิน 36440 - กวิน

กวิน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

มะม่วง
 
ชื่อพื้นเมือง
ขุ (กาญจนบุรี), โคกแล้ะ(ละว้า-กาญจนบุรี), เจาะช๊อก,ช้อก(ชอง-จันทบุรี), หมักโม่ง (เงี้ยว-ภาคเหนือ), โตร๊ก(นครราชสีมา)
เปา (มาเลย์-ภาคใต้), แป (ละว้า-เชียงใหม่) ชื่อบาลี อมฺพ (อัม-พะ), อมฺโพ (อัม-โพ), เสตมฺโพ (เส-ตัม-โพ) http://www.rspg.thaigov.net/homklindokmai/budhabot/mango.htm

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
เสต– [–ตะ–] (แบบ) ว. เศวต, สีขาว. (ป.; ส. เศฺวต). 
เสตุ น. สะพาน, ทํานบ. (ป., ส.).

เสต+อัมพ+วิภัติ โอ=เสตัมโพ

ชื่อนี้คนแขกคง มองเห็น เนื้อ/ผล/ผิว มะม่วง (บางพันธุ์) มีสีขาวนวล

เขียน 17 Apr 2009 @ 16:34 () แก้ไข 18 Apr 2009 @ 18:06, ()


ความเห็น (0)