อนุทิน 36426 - จอมใจ

จอมใจ

โทรทัศน์ออสเตรเลียออกข่าวเหตุการณ์บ้านเมืองของไทย...คนไทยที่นี่ต่างวิเคราะห์วิจารณ์...เพื่อนชาวเขมรคนหนึ่งบอกว่าอยากให้ประชาชนชาวเขมรกล้าทำเหมือนคนไทยบ้าง...

ดอกไม้ริมทางที่แผ่นดินออสเตรเลีย...คล้ายช่อม่วงบ้านเราแต่ดอกใหญ่มากๆ...(ที่นี่อะไรๆใหญ่หมด)

เขียน 17 Apr 2009 @ 09:00 () แก้ไข 17 Apr 2009 @ 09:08, ()


ความเห็น (0)