อนุทิน 36418 - Ka-Poom

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

@36417 น่าอย่างน้อยเขาก็น่าจะเกิดการใส่รหัส (encode) แล้วเก็บเป็น chunk ไว้แต่ทำไมดึงออกมาใช้ไม่ได้ (Retrive) ?

สงสัยไว้ก่อน (๑) => ว่าน่าจะเป็นที่กระบวนการเรียนรู้หรือสิ่งแวดล้อมที่เราออกแบบไปกระตุ้นน่ะ มันไม่ส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงความรู้และสร้างความรู้...ใหม่เกิดขึ้นได้มากพอ? มันจึงไม่ส่งผลต่อการเกิดการปฏิบัติอย่างแท้จริง

ประเด็น (๒) ตัวบุคคล ; เก็บไว้ก่อนอย่างเพิ่งด่วนสรุป...เพราะสะท้อนได้ว่าก่อนออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้นั้นเราศึกษาความเป็นมนุษย์และกระบวนการเรียนรู้ของเขาไม่ลึกซึ้งมากพอ จึงไม่สามารถไปส่งเสริมให้เขาเกิดการสร้างความรู้ (Knowledge Construction)ได้ตามที่เราปรารถนาสภาพธรรมชาติในการเรียนรู้ของเขา

เขียน 16 Apr 2009 @ 22:57 () แก้ไข 16 Apr 2009 @ 23:03, ()


ความเห็น (0)