อนุทิน 36417 - Ka-Poom

Ka-Poom

Modification of schemata

New information that falls within an individual's schema is easily remembered and incorporated into their worldview. However, when new information is perceived that does not fit a schema, many things can happen. The most common reaction is to simply ignore or quickly forget the new information.[citation needed] This can happen on a deep level—frequently an individual does not become conscious of or even perceive the new information. However, when the new information cannot be ignored, existing schemata must be changed.

Assimilation is the reuse of schemata to fit the new information. For example, when an unfamiliar dog is seen, a person will probably just assimilate it into their dog schema. However, if the dog behaves strangely, and in ways that don't seem dog-like, there will be accommodation as a new schema is formed for that particular dog.

กำลังสงสัยว่า...กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง @36378 ที่เรากำลังศึกษานั้นได้รับ Information บ่อยๆ นั้น แต่ไม่เกิดการเรียนรู้ภายในอย่างซึ้งใจนั้น เพราะว่าตัวเนื้อความรู้ใหม่มันไม่ไป match กับอันเก่า...? (เป็นที่บุคคล) หรือ เป็นเพราะกระบวนการ/วิธีการถ่ายทอด? ==> พึงค้นหาคำตอบต่อไปนะกะปุ๋ม

เขียน 16 Apr 2009 @ 22:49 () แก้ไข 16 Apr 2009 @ 23:10, ()


ความเห็น (0)