อนุทิน 36407 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

คนเราจะหายใจสั้นทุก ๆ ครั้งที่ "มีอารมณ์"

อารมณ์รัก อารมณ์โลภ อารมณ์โกรธ อารมณ์หลง

อารมณ์ทำให้หายใจสั้น เพราะขาดสติ สัมปชัญญะ

การหายใจสั้นทำให้มีอารมณ์ เพราะออกซิเจนขึ้นไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอ

คนเราหายใจสั้นหนึ่งครั้งก็โง่มากขึ้นหนึ่งครั้ง เพราะเซลส์ในสมองต้องตาย

คนเราจะใกล้ตายมากขึ้นหากมีอารมณ์ เพราะกายและใจต้องหมกหมุ่นอยู่ในความโลภ โกรธ และหลง อันเป็นสิ่งที่ทำลายชีวิตทั้งกายใจ...

เขียน 16 Apr 2009 @ 21:12 ()


ความเห็น (0)