อนุทิน 36396 - ปภังกร Happinesss

สตินั้นจะนำความเย็นมาให้

สตินั้นแลจะทำให้รู้เท่าทันใจที่เร่าร้อน กระวนกระวาย ใคร่ที่จะขวนขวายให้ได้มาซึ่งอำนาจ ลาภ วาสนาที่ฉาบทาด้วยความทุกข์

สตินั้นแลจะช่วยป้องกันและรักษาเราจากความทุกข์ทั้งปวงนั้นได้

ความรู้เรามีมากแล้ว วันนี้ขอให้เรามีสติเถิด

สติที่จะได้ผลเลิศจักเป็นสติของผู้มีศีล...

เขียน 16 Apr 2009 @ 18:27 ()


ความเห็น (0)