อนุทิน 36396 - ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

  ติดต่อ

สตินั้นจะนำความเย็นมาให้

สตินั้นแลจะทำให้รู้เท่าทันใจที่เร่าร้อน กระวนกระวาย ใคร่ที่จะขวนขวายให้ได้มาซึ่งอำนาจ ลาภ วาสนาที่ฉาบทาด้วยความทุกข์

สตินั้นแลจะช่วยป้องกันและรักษาเราจากความทุกข์ทั้งปวงนั้นได้

ความรู้เรามีมากแล้ว วันนี้ขอให้เรามีสติเถิด

สติที่จะได้ผลเลิศจักเป็นสติของผู้มีศีล...

  เขียน:  

ความเห็น (0)