อนุทิน 36392 - ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

  ติดต่อ

สื่อดีก็ยุ่ง สื่อไม่ดีก็ยิ่งยุ่ง

สังคมวันนี้ ถ้าไม่สื่อเลย สื่อชั่ว สื่อแห่งความชั่ว และสารชั่วจะครองไปเสียหมด ต้องแย่งพื้นที่ความดีเข้าไว้บ้าง...

คนจักมีชีวิตได้ก็เพราะมีลมหายใจ

คนที่จักมีความสุขได้ก็ด้วยเพราะมี "ความดี"

คิดดี พูดดี ทำดี รับดี ให้ดี ชีวิตก็จักมี "ความสุข

  เขียน:  

ความเห็น (0)