อนุทิน 36383 - ปภังกร Happinesss

ในวงดนตรีออเครสตร้า มีทั้งเครื่องดีด เครื่องสี เครื่องตี เครื่องเป่า

เครื่องดนตรีบางชิ้นเล่นด้วยกุญแซซอลบ้าง อีกชิ้นเล่นด้วยกุญแจฟาบ้าง หรือบ้างชิ้นจะเล่นด้วยกุญแจโดอัลโต้ และเพียงชิ้นเล่นด้วยกุญแจโดเทนเนอร์ แต่ไม่ว่าใครจะเล่นเครื่องดนตรีด้วยโน๊ตกุญแจใด แต่เขาทั้งหลายก็เล่น "เพลงเดียวกัน..."

ปูนนั้นทำหน้าที่ของปูน คือช่วยสอด ประสาน ทราย หิน และเหล็กรวมกันให้แข็งแกร่งฉันใด ความเหลื่อมล้ำนั้นย่อมสอดประสานให้โลกนี้งดงามได้อย่างมั่นคง ฉันนั้น...

เขียน 16 Apr 2009 @ 16:08 ()


ความเห็น (0)