อนุทิน 36380 - ปภังกร

ปภังกร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ความเหลื่อมล้ำจึงเป็นสัจธรรมแห่งชีวิต และการเข้าใจความเหลื่อมล้ำย่อมเป็นธรรมชาติแห่งชีวิต

สัตว์โลกทั้งหลาย มีเรา มีเขา...
เราคงทำให้ผู้หญิงเป็นผู้ชายทั้งหมดไม่ได้ เราคงจะไม่สามารถทำให้คนตายกลับกลายมาเป็นคนเป็น
หากเขาเข้าใจเรา และเราเข้าใจเขา เราย่อมพบ “สุขแห่งสัจธรรม”

เขียน 16 Apr 2009 @ 16:02 ()


ความเห็น (0)