อนุทิน 36379 - ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

  ติดต่อ

ในสังคมเมื่อบุคคลที่เกิดมาต้องมีชาย และหญิง
ในสังคมเมื่อบุคคลที่เกิดมาต้องมีหมอ และคนไข้
ในสังคมเมื่อบุคคลต้องมีเกิด มีแก่ มีเจ็บ และมีตาย
สิ่งทั้งหลาย “เหลื่อมล้ำ” เป็น "สัจธรรม..."

  เขียน:  

ความเห็น (0)