อนุทิน #36379

ในสังคมเมื่อบุคคลที่เกิดมาต้องมีชาย และหญิง
ในสังคมเมื่อบุคคลที่เกิดมาต้องมีหมอ และคนไข้
ในสังคมเมื่อบุคคลต้องมีเกิด มีแก่ มีเจ็บ และมีตาย
สิ่งทั้งหลาย “เหลื่อมล้ำ” เป็น "สัจธรรม..."

เขียน:

ความเห็น (0)