อนุทิน #36378

  ติดต่อ

Note l=>>...Face to Face with chronic disease

โรคเรื้อรัง...คร่าชีวิตผู้คน...มากพอๆ เท่ากับโรคติดเชื้อที่ระบาดอย่างรุนแรง อะไรเล่าที่ทำให้เป็นเช่นนั้น จากข้อมูลนั้นพบว่าในกลุ่มประเทศยากจน พบการเสียชีวิตด้วยการถูกคุมคามจากภาวะแทรกซ้อนที่เกิดการจากเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง และเสียชีวิตในอัตราส่วนที่มาก และน่าตกใจ

http://www.who.int/features/2005/chronic_diseases/en/index.html

การกระตุ้นกระบวนการให้เกิดการสร้างความรู้(Knowledge Construction)ในตนเอง ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งที่น่าจะนำพาผู้คนไปสู่การดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างยั่งยืนมากกว่าที่จะให้เขาเป็นเพียงผู้ถูกป้อนข้อมูลอย่างเดียว...  ; งานวิจัยนี้ใกล้เสร็จแล้วคาดว่าอีกไม่นาน

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)