อนุทิน #3636

การพูด ความคิด และตัวหนังสือ

ถึงแม้ว่าจะพูดไว้จนน้ำลายเท่ามหาสมุทร หรือตัวหนังสือจะถมกันสูงสุดประหนึ่งเขาพระสุเมร

ก็ได้หาเปรียบเทียบเท่าการลงมือปฏิบัติเพียงชัวเวลา "ช้างกระดิกหู"

เขียน:

ความเห็น (0)