อนุทิน 3636 - ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

  ติดต่อ

การพูด ความคิด และตัวหนังสือ

ถึงแม้ว่าจะพูดไว้จนน้ำลายเท่ามหาสมุทร หรือตัวหนังสือจะถมกันสูงสุดประหนึ่งเขาพระสุเมร

ก็ได้หาเปรียบเทียบเท่าการลงมือปฏิบัติเพียงชัวเวลา "ช้างกระดิกหู"

  เขียน:  

ความเห็น (0)