อนุทิน 3636 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

การพูด ความคิด และตัวหนังสือ

ถึงแม้ว่าจะพูดไว้จนน้ำลายเท่ามหาสมุทร หรือตัวหนังสือจะถมกันสูงสุดประหนึ่งเขาพระสุเมร

ก็ได้หาเปรียบเทียบเท่าการลงมือปฏิบัติเพียงชัวเวลา "ช้างกระดิกหู"

เขียน 06 May 2008 @ 12:44 ()


ความเห็น (0)