อนุทิน 3635 - ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

  ติดต่อ

บุคคลใดที่ชื่อว่ามี "ปัญญา"

บุคคลนั้นย่อมรู้และ "ทำ" หน้าที่ในการ "กตัญญู"

  เขียน:  

ความเห็น (0)