อนุทิน #3635

บุคคลใดที่ชื่อว่ามี "ปัญญา"

บุคคลนั้นย่อมรู้และ "ทำ" หน้าที่ในการ "กตัญญู"

เขียน:

ความเห็น (0)