อนุทิน 3635 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

บุคคลใดที่ชื่อว่ามี "ปัญญา"

บุคคลนั้นย่อมรู้และ "ทำ" หน้าที่ในการ "กตัญญู"

เขียน 06 May 2008 @ 12:41 ()


ความเห็น (0)