อนุทิน 36343 - ปภังกร Happinesss

ศีลมี สมาธิมา ปัญญาเกิด
ความรู้ที่เดินควบคู่กับสติในทุกย่างก้าวจะนำพาชีวิตราบรื่นอย่างมั่นคง
ชีวิตจะเต็มเปี่ยมด้วยศีล สติเรียกความรู้และให้มั่นคงในศีล
เมื่อเท้าจะก้าวเดินไปทางผิด ความรู้จากสติจะยับยั้งไว้ได้ทัน
แต่เมื่อใดเท้าจะก้าวเดินไปทางแห่งสวรรค์ ความรู้และสติจะส่งเสริมให้ก้าวเดินไร้ผองภัย
มีสติเพื่อทรงความรู้ไว้ ลมหายใจแห่งชีวิตจะสบายหมดทุกข์พลัน...

เขียน 15 Apr 2009 @ 18:24 ()


ความเห็น (0)