อนุทิน 36341 - ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

  ติดต่อ

ใบไม้อันเปียกชุ่มกวาดได้ยากฉันใด
ดวงจิตอันชุ่มด้วยกามราคะ ย่อมกวาดให้สะอาดและบริสุทธิ์ได้ยาก ฉันนั้น

  เขียน:  

ความเห็น (0)