อนุทิน #36341

ใบไม้อันเปียกชุ่มกวาดได้ยากฉันใด
ดวงจิตอันชุ่มด้วยกามราคะ ย่อมกวาดให้สะอาดและบริสุทธิ์ได้ยาก ฉันนั้น

เขียน:

ความเห็น (0)