อนุทิน 36341 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

ใบไม้อันเปียกชุ่มกวาดได้ยากฉันใด
ดวงจิตอันชุ่มด้วยกามราคะ ย่อมกวาดให้สะอาดและบริสุทธิ์ได้ยาก ฉันนั้น

เขียน 15 Apr 2009 @ 18:21 ()


ความเห็น (0)