อนุทิน 3633 - ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

  ติดต่อ

ขึ้นชื่อว่าห่วงหรือบ่วงอันเป็นที่ร้อยรัดแห่งกามและกิเลสวิญญูชนมีควรเข้าไปข้อแวะหรือตกหลุมพรางอันนั้น
แต่สิ่งที่วิญญูชนบุคคลที่ชื่อว่า "คน" พึงตอบแทนบุญคุณต่อมารดา บิดา อันเป็นบรรพบุรุษบุพการีชนนี้ไซร้เป็นหน้าที่ที่ "คน" จำเป็นต้องประพฤติและปฏิบัติ

  เขียน:  

ความเห็น (0)