อนุทิน 36312 - wwibul

wwibul

@36308 ความรุ่งเรือง ความตกต่ำ เป็นเรื่องที่ไม่ใช่สิ่งถาวร เพียงชั่วคนเดียว ก็เปลี่ยนกันได้

เป็นจริงกับประเทศชาติ เป็นจริงกับวงศ์ตระกูล

เพียงแต่ถ้าเกิดกับประเทศ คนในประเทศเองอาจมีการรับรู้ถึงสถานภาพของชาติตนเองช้ากว่าเหตุการณ์จริงไปนานนับสิบปี เผลอ ๆ นานถึงหนึ่งชั่วคน (สะท้อนจากท่าทีการวางตัวต่อประชาคมโลก) 

เคยอ่านเจอว่า คติชาวจีนบางแห่ง ถือว่า ใช้เวลา 3 ชั่วคน เปลี่ยนจากต่ำสุดไปสู่สูงสุด หรือกลับกัน

ถ้าประมาณว่า min ~ -6 sd และ max ~ +6 sd ก็แสดงว่า หนึ่งชั่วคน จะเห็นการเปลี่ยนแปลงได้ถึง 4 sd

หรือถ้าแปลงเป็น percentile จะเห็นการเลื่อนจากอันดับที่ 99.9999999% ขึ้นไปอันดับที่ 97.72% ในชั่วคนแรก และกระโดดไปอยู่อันดับที่ 2.28% ในชั่วคนถัดมา กระโดดไปที่ 0.0000001% ในชั่วคนที่สาม

หลังจากนั้น ก็อาจเห็นการเปลี่ยนแบบย้อนกลับ

เขียน 15 Apr 2009 @ 10:21 () แก้ไข 15 Apr 2009 @ 10:34, ()


ความเห็น (0)